Nacházíte se na stránkách sociální služby: DZR Koperníkova 1212.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.


Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Poslání

Posláním Domova Jistoty, p. o. – Domova se zvláštním režimem v Bohumíně je nabídnout osobám s chronickým duševním onemocněním zázemí, ve kterém naleznou bezpečí a porozumění.

Pracovní tým vytváří podmínky, aby způsob bydlení i poskytování služby přinášel uživatelům potřebné soukromí i příležitosti skupinového společenství na základě jejich individuálních potřeb.

Sociální služba aktivně podporuje každého uživatele v soběstačnosti a nezávislosti, aby mohl žít podle svých možností a potřeb. Opírá se přitom o důstojnost, laskavost, důvěru a komunikaci.

Pro zájemce Virtuální prohlídka

Cíle služby 

  1. Podporovat uživatele v zachování či rozvoji jejich soběstačnosti  v oblasti péče o sebe tak, aby byla zachována jejich důstojnost. usiluje o spokojenost uživatelů s životem v chráněném bydlení a poskytovanou podporou.
  2. Podporovat uživatele ve využívání běžně dostupných služeb v komunitě a v začleňování se do společnosti.
  3. Podporovat uživatele v samostatném prosazování jejich práv a zájmů v kontaktu s institucemi a úřady a při obstarávání osobních záležitostí. 
  4. Podporovat uživatele v uvědomování si a zároveň respektování práv v běžných mezilidských vztazích.
  5. Podporovat uživatele v jejich rozhodování (např. o využití volného času, volbě oblečení apod.) a zároveň je vést k přijímání zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
  6. Podporovat uživatele v zapojení do pracovních činností, v udržení či rozvoji pracovních návyků (v sociálně terapeutických dílnách, při běžných činnostech v domácnosti, v péči o zahradu a okolí domu.)
Zobrazit více


Partneři a sponzoři