Nacházíte se na stránkách sociální služby: CHB Bohumín Koperníkova.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.


Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Poslání

Posláním Domova Jistoty, p. o. – Chráněného bydlení v Bohumíně na ulici Kopernikova je podporovat uživatele na cestě k samostatnějšímu a nezávislejšímu způsobu života. Služba usiluje o vytváření, rozvíjení a uchovávání praktických dovedností péče o sebe a vedení domácnosti. Chráněné bydlení nabízí uživatelům přátelské zázemí, individuální podporu a bezpečí vzájemného společenství.

Pro zájemce Virtuální prohlídka

Cíle služby

  1. Služba usiluje o spokojenost uživatelů s životem v chráněném bydlení a poskytovanou podporou.
  2. Poskytovaná služba poskytuje uživatelům potřebnou podporu, aby mohli vést co nejsamostatnější a nejnezávislejší život.
  3. V chráněném bydlení je vstřícná, přátelská a vlídná atmosféra.
  4. Uživatelé dostávají účinnou podporu k vytváření, rozvíjení a uchovávání praktických dovedností péče o sebe, vedení domácnosti či případného pracovního uplatnění.
  5. Uživatelé samostatně nebo s podporou sociální služby řádně pečují o sebe a své zdraví.
  6. Každý uživatel se podílí na péči o domácnost a prostředí chráněného bydlení.
  7. Pracovní tým poskytuje či zprostředkovává účinnou podporu, aby uživatel v případě snížení soběstačnosti (z důvodů zdravotního stavu či vyššího věku) mohl co nejdéle využívat služby chráněného bydlení.
  8. Pracovní tým připravuje uživatele na prožití další etapy života.
  9. Uživatelé dostávají potřebnou podporu v oblasti vytváření a udržování mezilidských vztahů a sociálních dovedností.
Zobrazit více


Partneři a sponzoři